Technické vlastnosti PUFATHERMU

Pufatherm izolační desky jsou vhodné na základě stavebně- fyzikálních poznatků
k odstranění tepelných mostů a tvorbě plísní. Nepropouští vlhkost a mají vliv na zvýšení teploty v interieru. Desky netrouchnivý, nehnijí ani se na nich netvoří plísně a nevytváří podklad vhodný pro tvorbu plísní. Jsou bez zápachu.

Pufatherm izolační desky jsou odolné proti cementu, vápnu, sádře, stejně jako solím (minerální výkvěty), alkalickým a veškerým blízkým vodním roztokům. Desky nejsou odolné organickým rozpouštědlům.

• Rozměr balení: 8 x 50 x100 cm = 4m2
• Tepelná vodivost (měřená hodnota) 0,035 W/mK odpovídá DIN 52612
• Tepelný odpor R: 0,2m2 K/W
• Prostup tepla b:2,4kj/m2h0,5K
• Prostup vodních par:  2,7m
• Difuzní odpor vodní páry podle DIN 52615: 450  
• Rozměr desky: 7 x 500 x 1000 mm
• Hořlavost: B2 podle DIN 4102 (přilepeno na minerálním podkladu ve spojení s tapetou nebo disperzní barvou
• 1m2 = 245g
• 1m3 = 35kg
• XPS = extrudovaný polystyren
• -60°C - +100°C
• Číslo výrobku: 6708-EX

Minimální doba skladování: bez omezení

PUFATHERM_IZOLACE

420 mm
Beton

=

130 mm
cihlové zdivo

=

7 mm
PUFATHERMabsint design © 2012