Pracovní postupy aplikace PUFATHERMU / video viz níže


PUFATHERM_NÁVOD-K-POUŽITÍ_VIDEO

PUFATHERM_NÁVOD_01   Nanesení lepidla
Na savý podklad nanést pomocí zubové špachtle B2 rovnoměrně lepidlo Profi na plochu o rozměru jedné desky. Na nesavý podklad nanést pomocí vhodného válečku kontaktní lepidlo K12 (vždy dodržet návod k použití uvedený na obalu).
PUFATHERM_NÁVOD_02 Lepení izolačních desek
Desky lepit šedou stranou do lepidla a rovnoměrně připevnit pomocí válečku. Případný vzduch vytlačit do stran.
PUFATHERM_NÁVOD_03 Lepení těsné spáry
Následující desku lepit vždy těsně na sraz nebo přeložit a následně zaříznout odlamovacím nožem.
PUFATHERM_NÁVOD_04 Dobře připevnit
Spáry a řezy rovnoměrně přiválečkovat.
PUFATHERM_NÁVOD_05 Tmelení
Pro tmelení a opravy jako např. v rozích nebo krajích stropů, v oblasti spár použít lehký šlehaný tmel L10.
PUFATHERM_NÁVOD_06 Doba zasychání
Lepidla musí schnout minimálně 24 hodin. Proschnutí lepidla a pevné spojení desek je vždy před dalšími pracemi nutno zkontrolovat.

 absint design © 2012