Technické údaje PUFATHERMU

Pufatherm izolačné dosky sú na základe stavebno-fyzikálnych poznatkov vhodné k odstráneniu tepelných mostov a tvorby plesní. Neprepúšťajú vlhkosť a majú vplyv na zvýšenie teploty v interiéri. Dosky nepráchnivejú, nehnijú, ani sa na nich netvoria plesne a nevytvárajú podklad vhodný na tvorbu plesní. Sú bez zápachu.

Pufatherm izolačné dosky sú odolné proti cementu, vápnu, sadre, ako aj proti minerálnym soliam, alkalickým a všetkým blízkym vodným roztokom. Dosky nie sú odolné organickým rozpúšťadlám.

• Rozmer balenia: 8 x 50 x100 cm = 4m2
• Tepelná vodivosť (meraná hodnota) 0,035 W/mK zodpovedá DIN 52612
• Tepelný odpor R: 0,2m2 K/W
• Prestup tepla b:2,4kj/m2h0,5K
• Prestup vodných pár:  2,7m
• Difúzny odpor vodnej pary podľa DIN 52615: 450  
• Rozmer dosiek: 7 x 500 x 1000 mm
• Horľavosť: B2 podľa DIN 4102 (prilepené na minerálnom podklade v spojení s tapetou alebo disperznou farbou)  
• 1m2 = 245g
• 1m3 = 35kg
• XPS = extrudovaný polystyrén
• -60°C - +100°C
• Číslo výrobk: 6708-EX

Minimálna doba skladovania: bez obmedzenia

PUFATHERM_IZOLACE

420 mm
Betón

=

130 mm
tehlové murivo

=

7 mm
PUFATHERM

BANER_VIDEO_SK+421 (0)37 630 6303
E-mail |
absint design © 2012